zondag:     08.00 - 10.00
dinsdag:    19.00 - 20.00
woensdag: 22.00 - 23.00


107.1 FM (ether)   103.3 FM (kabel)
         89.0 FM (Wormerland)


Anbi informatie verstrekkingFinanciele verantwoording 2020
ESIM ontvangt haar gelden van particuliere donateurs alsmede van kerkgenootschappen, kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties in de regio Zaanstad. Zij informeert deze organisaties en instellingen periodiek d.m.v. het ESIM-nieuws. Jaarlijks wordt een
openbare jaarvergadering gehouden waarbij alle participanten welkom zijn.
De gelden worden zoveel mogelijk en uitsluitend op rentedragende spaarrekeningen gezet.
Het vermogen wordt alleen gebruikt voor de verkondiging van het Evangelie in de Media.

ESIM werkt geheel met vrijwilligers. De bestuurders/directie van de stichting en alle andere betrokkenen ontvangen geen beloning voor hun activiteiten en werkzaamheden.